Cross Way Tube Brush

Cross Way Tube Brush

ใช้ทำความสะอาดท่อ ที่มีตะกรันติดอยู่หนาแน่น หรือใช้กับท่อที่มีความต้องการทำความสะอาดสูง เหมาะกับการใช้งานหนัก เป็นต้น 

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require