INNER BRUSH

INNER BRUSH

INNER BRUSH แปรงรางม้วนเกลียวใน
ลักษณะเด่น แปรงชนิดนี้มีขนแปรงม้วนด้านใน

การใช้งาน
ใช้ในการขัดผิวด้านนอกและใช้จับชิ้นงานที่มีความยาว เพื่อต้องการประคองท่อ หรือ ทำความสะอาดผิวงานที่มีความยาวหรือลักษณะท่อ

Related Products


Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require