Round Brush

​​​​​​​ 

Round Brush แปรงตอก 
แปรงตอกลักษณะต่างๆ สามารถกำหนดลักษณะการตอก รูปแบบ รวมถึงลักษณะที่แตกต่างของชิ้นงาน แปรงถัก ถือเป็นงานฝีมืออย่างนึง เป็นงานดึงมือ Hand craft sewing


 สามารถทำได้ด้วยวัสดุหลากหลายชนิดวิธีการใช้งาน
- สามารถยือดหยุ่นได้
- ใช้ทำความสะอาดผิวหน้าของกระดาษ
- ทำความสะอาดฝุ่น / คราบน้ำมัน
- ขัดสนิม
- ใช้ทำความสะอาดกับสายพานลำเอียง
- ใช้กับงานที่เป็นงานต่อเนื่อง
- ใช้เรียงจัดลำดับ

ลักษณะที่โดดเด่นของแปรงชนิดนี้
- ขนแปรงใช้ทนทาน
- เหมาะสมกับวัตถุประสงค์ต่างๆ
- สามารถสั่งตามที่ต้องการ
- สามารถติดตั้งใช้กับเครื่องจักรและ HAND TOOLS
- สามารถผลิตแปรงไซต์ของแต่ละหน้างานนั้นๆ
- สามารถเลือกใช้ขนแปรงที่เหมาะสม และเข้ากับงานที่ต้องการ
- สามารถสั่งผลิตรูปแบบแปรงสนองความต้องการของลูกค้า

Related Products


Copyright © 2019 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require

A PHP Error was encountered

Severity: Core Warning

Message: PHP Startup: Unable to load dynamic library '/usr/local/php55/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/php_xmlrpc.dll' - /usr/local/php55/lib/php/extensions/no-debug-non-zts-20121212/php_xmlrpc.dll: cannot open shared object file: No such file or directory

Filename: Unknown

Line Number: 0

Backtrace: