Strip Brush Cup Form

Strip Brush Cup Form  แปรงรางม้วน,
ลักษณะแปรงเป็นแกนม้วน สามารถปรับเปลี่ยนขนาดความยาวขนแปรงและ ฐานแปรงได้ 

ลักษณะที่โดดเด่นของแแปรงชนิดนี้
- แปรงมีความทนทานใช้งานได้ยาวนาน
- เหมาะกับงานที่หลากหลาย
- ช่วยให้ได้งานที่มีประสิทธิผล มีส่วนช่วยลดเวลาการผลิต
- ง่ายต่อการติดตั้งและเปลี่ยนแปลง
- สามารถใช้งานกับอุปกรณ์ไฟฟ้าและเครื่องจักรที่หลากหลาย

Related Products


Copyright © 2018 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require