ร่วมงานกับเรา

 

 

 

เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เขียนแบบผลิตภัณฑ์,เครื่องจักรและเครื่องมือกล
บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม 

 

ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 2   เงินเดือน : ตามตกลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

วิศวกร
1. เขียนแบบผลิตภัณฑ์ 2. ออกพบลูกค้าหน้างาน 3. ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับการใช้งานผลิตภัณฑ์
บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

พนักงานคลังสินค้าสำเร็จรูป
1. บันทึกรับสินค้าเข้าระบบCD 2. ดูแลการจัดเก็บสินค้าและงานบรรจุสินค้า 3. ดูแลงานเบิก-จ่ายและงานตรวจนับสินค้า 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 
บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เจ้าหน้าที่การตลาด
หาข้อมูลการตลาด วิเคราะห์และออกแบบกิจกรรมการตลาดให้ตรงกลุ่มเป้าหมาย ประเมินและสรุปผลกิจกรรมการตลาด 
บริษัท จักรวัฒน์ นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยผู้จัดการการตลาด
วางแผนและวิจัยการตลาด ดูแลควบคุมการทำwebsite , สื่อสิ่งพิมพ์,ทำการตลาดออนไลน์ หากลุ่มลูกค้าใหม่ในAEC จัดทำSWOTของแผนก 
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1    เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

พนักงานขับรถส่งของ
1. จัดส่งสินค้าตามแผนงานส่งมอบ 2. ดูแลรักษาสินค้าระหว่างการส่งมอบ 3. ดูแลรักษาและตรวจสภาพรถให้พร้อมก่อนปฏิบัติงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เจ้าหน้าที่ขาย
1.หาลูกค้าใหม่ 2.รับโทรศัพท์ลูกค้า 3.ขายสินค้าหน้าร้าน
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เจ้าหน้าที่ธุรการ DIC
รับผิดชอบงานด้านการควบคุมเอกสารในระบบจัดการคุณภาพ ISO9001 : 2015 / ดำเนินการติดตามการแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติมเอกสารในระบบคุณภาพ / รวบรวมKPI. / จัดเตรียมเอกสารการประชุม / รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม


เจ้าหน้าที่บัญชี
งานด้านบัญชีเจ้าหนี้และบัญชีลูกหนี้ 1. บันทึกบัญชีซื้อ 2. บันทึกรับเงิน 3. ทำจ่ายค่าใช้จ่ายสาธารณูปโภค 
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามตกลง
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

นิติกร
ดูแลเอกสารต่างๆในทางด้านกฏหมายของบริษัททั้งหมด,ติดต่อประสานงานกับส่วนงานราชการและจัดทำเอกสารทางด้านกฏหมายของริษัท 
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

Quality Engineer (QE)
1. รับผิดชอบงานด้านการออกแบบ ปรับปรุง และพัฒนา เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรในโรงงาน 2. วางแผน,ดำเนินการและควบคุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

เจ้าหน้าที่บุคคล
1. งานสรรหาบุคคล 2. งานฝึกอบรมพนักงาน 3. งานค่าแรงพนักงาน 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.จัดทำเอกสารออกใบวางแผนสั่งผลิตสินค้า
บริษัท จักรวัฒน์นวการ จำกัด
จังหวัด กรุงเทพมหานคร   เขต : จอมทอง, บางขุนเทียน, บางบอน
อัตรา : 1   เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัท

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

 

 

 

Copyright © 2022 : All Right Reserved Create By brandexdirectory Co., Ltd

* Require